Drobečková navigace

O nás > Sociální služby > Denní stacionář

Denní stacionář


Denní stacionář

Pro koho je služba určena

Pro děti od 1 roku do 15 let z Jilemnice a okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení – kombinovaného, mentálního, tělesného, smyslového, děti s autismem a autistickými rysy nebo s jiným zdravotním znevýhodněním.

Poslání služby

Poskytnutí potřebné pomoci a podpory vedoucí k všestrannému rozvoji dětí s důrazem na jejich individuální potřeby, schopnosti a dovedností.

Pomoc rodinám, které pečují o děti se zdravotním postižením.

Cíle služby

 • poskytujeme službu odpovídající individuálním schopnostem a potřebám dětí
 • vytváříme dětem podmínky srovnatelné se způsobem života vrstevníků v běžném prostředí
 • rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí v nejvyšší možné míře
 • poskytujeme prostor pro seberealizaci a sociální začlenění dětí

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu                                                   
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Provozní doba                                                           

pondělí až pátek od 6,30 hod. do 16,00 hod.             

Kapacita

20 klientů 

 

Kategorie: