Drobečková navigace

O nás > Důležité informace > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1. Název                                               Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení                   Zřizovatel: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 2, 514 01 Jilemnice
                                                             Základní účel zřízení: poskytování sociálních služeb
                                                             Hlavní činnost: poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

 

3. Organizační struktura                        Dětské centrum Jilemnice nemá zvláštní organizační složky.
                                                             Organizační struktura   Organizační struktura

                                                             Kontaktní údaje            Kontakt         

4. Kontaktní spojení            

4.1. Kontaktní poštovní adresa                Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace
                                                             Roztocká 994, Jilemnice, 514 01

 

4.2  Adresa pro osobní návštěvu             Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace
                                                             Roztocká 994, Jilemnice, 514 01

 

4.3  Návštěvní hodiny                             pondělí až pátek po předchozí telefonické domluvě

4.4  Telefonní čísla                                   +420 481  544 208
                                                               +420 605 437  137
                                                               +420 604 632 903
                                                               +420 793  921 422  
                                                               +420 737  871  719 

4.5  Adresa internetových stránek            www.dcjilemnice.cz   https://www.dcjilemnice.cz

         

4.6  Adresa podatelny                             Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace
                                                               Roztocká 994, Jilemnice, 514 01

                                                               Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

  

4.7  Elektronická adresa podatelny          dcjilemnice@iol.cz    Elektronická podatelna

4.8  Datová schránka                              7ae5hjr

 

5. Případné platby lze poukázat              č. účtu: 115527574/0600

6. IČO                                                   68247877

7. DIČ                                                    Dětské centrum Jilemnice není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů           Seznamy hlavních dokumentů

8.2  Rozpočet                                          Rozpočet

9. Žádosti o informace                            Prostřednictvím elektronické pošty: dcjilemnice@iol.cz

                                                               Prostřednictvím datové schránky: ID 7ae5hjr

                                                               Poštou:  Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace, Roztocká 994, Jilemnice, 514 01

                                                               Osobně: Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace, Roztocká 994, Jilemnice, 514 01

   

10. Příjem podání a podnětů                    Vyřizování žádostí, stížností, podnětů a oznámení provádí ředitelka Dětského centra Jilemnice. V případě její 
                                                               nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí  informací zástupkyně ředitelky. Podávající (tazatel) obdrží                                                                                 vyjádření (odpověď) do 15 dnů od obdržení písemného podání. Na ústní dotazy osobní nebo telefonickou                                                                           formou bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.
         

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy - ve znění pozdějších předpisů

         Zákon č. 108/2006 Sb.       Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
       Vyhláška č. 505/2006 Sb.    Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
         Zákon č. 561/2004 Sb.       Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon         
         Zákon č. 563/2004 Sb.       Zákon č. 563/2024 Sb., o pedagogických pracovnících
         Zákon č. 500/2004 Sb.       
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
         Zákon č. 250/2000 Sb.       
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů     
        Vyhláška č. 48/2005 Sb.      
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
     
   Zákon č. 48/1997 Sb.          Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění    
     
   Zákon č. 89/2012 Sb.          Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník                  

12. Úhrady za poskytování informací              Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací            

13. Licenční smlouvy                                      Dětské centrum Jilemnice neposkytuje žádné licence

14. Výroční zpráva                                         Dokumenty