Drobečková navigace

O nás > Sociální služby > Odlehčovací služby bez dokumentů

Odlehčovací služby

Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace, poskytuje odlehčovací služby jako pobytovou sociální službu. Služba je k dispozici nepřetržitě, 365 dní v roce, dle potřeb rodin a uživatelů.

Komu je služba určena: pro pečující rodiny a jednotlivce a osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením z Libereckého a Královéhradeckého kraje, pro osoby do 30 let, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Posláním služby je umožnit rodinám a jednotlivcům pečujícím o děti, mladistvé a dospělé osoby se zdravotním postižením nezbytný odpočinek a čas k řešení osobních záležitostí v podobě dočasného převzetí péče.

Služba zahrnuje: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, stravování, ubytování, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Kapacita služby: 3 lůžka.

Místo poskytování sociální služby: 2 bezbariérové pokoje s příslušenstvím v Dětském centru Jilemnice, příspěvková organizace (Roztocká 994, 514 01 Jilemnice)

Stravování uživatelů: zajištěno ve všední dny prostřednictvím kuchyně MŠ Spořilovská, Jilemnice, o víkendech prostřednictvím MMN Jilemnice

Zdravotnická péče: je v případě potřeby zajišťována prostřednictvím registrovaných zdravotních sester a fyzioterapeutek, včetně rehabilitací

Délka pobytu: od jednoho dne, obvykle 3-7 dnů

Výše úhrady: dle aktuálního ceníku úhrad a potřeby rozsahu úkonů péče / zákon 108/2006 Sb.