Drobečková navigace

O nás > Sociální služby > Týdenní stacionář bez dokumentů

Týdenní stacionář

Pro koho jsou služby určeny

Služby týdenního stacionáře poskytujeme klientům z Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Poslání

Proč poskytujeme službu:

Týdenní stacionář poskytuje služby  dětem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného, kombinovaného postižení.

Poskytujeme potřebnou péči a podporu k rozvoji jejich schopností a dovedností, prostor pro jejich seberealizaci a sociální začlenění.

Pomáháme tím rodinám, které pečují o děti se zdravotním postižením.

Cíle služby

Co je našim cílem:

 • poskytovat dětem službu odpovídající jejich schopnostem, potřebám a přáním
 • vytvářet dětem podmínky srovnatelné se způsobem života vrstevníků v běžném prostředí
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí v nevyšší možné míře

Cílová skupina

Komu je naše služba určena:

Dětem od 1 roku do 15 let se zdravotním postižením:

 • kombinovanými vadami
 • mentálním, tělesným a smyslovým postižením
 • autismem a autistickými rysy
 • zdravotně oslabeným
 • logopedickými vadami
 • jiným zdravotním postižením

Provozní doba: neděle 18.00 hod. – pátek 16,00 hod.

Kapacita: 10 dětí

Co Vám můžeme nabídnout

Komplexní sociální a zdravotní péči, kterou zajišťují sociální pracovníci, dětské sestry, pediatr, rehabilitační lékař, klinický logoped, fyzioterapeuti, dobrovolníci,…

Sociální služby

DC poskytuje služby dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách osobám, majícím sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 • Rehabilitace
 • cvičení metodou reflexní lokomoce /Vojtova metoda/
 • nápravné cvičení vadného držení těla, skolióz, plochých nohou,…
 • masáže, měkké techniky (míčkování,…)
 • inhalace, dechová cvičení
 • vodoléčba, vířivé koupele, podvodní masáže
 • ošetření biolampou
 • obnovení hybnosti po úrazech
 • aromaterapie, muzikoterapie
 • hiporehabilitace (rehabilitace na koních)
 • canisterapie (terapie za pomoci psa)
 • jóga
 • solné jeskyně

Logopedie

 • při nesprávném vývoji řeči

Dále poskytujeme

 • ambulantní rehabilitační péči od novorozeneckého věku do 18 let
 • hodinové hlídání dětí

Základní programy jsou doplňovány mnoha akcemi v průběhu roku (výlety, filmová představení, divadla, karneval, dětská párty, oslava Vánoc, Velikonoc,…)

DC spolupracuje se specializovanými pracovišti, odbornými lékaři (FN Motol Praha, FN Hradec Králové, MMN Jilemnice, SPC Turnov, Pedagogicko psychologická poradna Semily, Středisko rané péče Liberec,…)

Vzdělání zajišťuje ZŠ speciální, která sídlí přímo v budově.

Zásady poskytované služby

Při poskytování služby v týdenním stacionáři se řídíme těmito zásadami:

 • dodržování lidských práv dětí
 • ochrana osobních údajů, dat a ostatních informací
 • poskytování služeb na základě individuálních potřeb dětí
 • podpora ve tvorbě hodnot běžného života
 • podpora soběstačnosti a rozvoj schopnosti, dovedností a samostatnosti dětí
 • spolupracujeme s odborníky / lékaři, fyzioterapeuti…./
 • spolupracujeme s neziskovými i podnikatelskými subjekty / sponzoři, dárci…/

Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Jilemnice

Adresa: Dětské centrum Jilemnice, Roztocká 994, 514 01 Jilemnice

Kontakt: kontaktní osoba: Bc. Ivana Libnarová

telefon: +420 481 544 208
e-mail: dcjilemnice@iol.cz
www.dcjilemnice.cz

Leták ke stažení Týdenní stacionář