Drobečková navigace

O nás > Sociální služby > Odlehčovací služby

Odlehčovací služby


Pro koho je služba určena

Pro osoby s kombinovaným, mentálním nebo tělesným postižením do 30 let z Libereckého a Královéhradeckého kraje, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Poslání služby

Dočasné převzetí péče v situacích, kdy pečující osoby nemohou potřebnou péči o blízkého zajistit sami například z důvodu odpočinku, nemoci, pracovní vytíženosti.

Cíle služby

  • Zajistit péče dle individuálních potřeb klienta
  • Umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek a čas k řešení jejich osobních záležitostí

Poskytujeme tyto základní činnosti:                                                                                                              

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                   
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Provozní doba

Služba je k dispozici nepřetržitě 365 dní v roce podle potřeb rodiny a uživatelů.

Délka pobytu                                                                        

Od 1 dne, obvykle 3 – 7 dnů                                                  

Kapacita

4 lůžka

 

Dokumenty ke stažení – viz níže
Kategorie: