Drobečková navigace

O nás > Sociální služby > Týdenní stacionář

Týdenní stacionář


Pro koho je služba určena

Pro děti od 1 roku do 15 let z Libereckého a Královéhradeckého kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení – kombinovaného,  mentálního, tělesného, smyslového, děti s autismem a autistickými rysy nebo s jiným zdravotním znevýhodněním.

Poslání služby

Poskytnutí potřebné pomoci a podpory vedoucí k všestrannému rozvoji dětí s důrazem na jejich individuální potřeby, schopnosti a dovedností.

Pomoc rodinám, které pečují o děti se zdravotním postižením.

Cíle služby

 • poskytujeme službu odpovídající individuálním schopnostem a potřebám dětí
 • vytváříme dětem podmínky srovnatelné se způsobem života vrstevníků v běžném prostředí
 • rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí v nejvyšší možné míře
 • poskytujeme prostor pro seberealizaci a sociální začlenění dětí

Poskytujeme tyto základní činnosti:                                                                                          

 • poskytnutí ubytování                                                                                                                               
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Provozní doba                                                               

neděle 18,00 hod. - pátek 16,00 hod.                             

Kapacita

10 klientů

Dokumenty ke stažení - viz níže

Kategorie: